Giàn lưới bao che nghiêng h.thang (0.5x1.55x3.8x4)m

Sản phẩm mới

- Công năng: Làm bao che chống vật rơi xung quang công trình các vị trí góc .

 Mã ERP                      Tên mặt hàng theo ERP                                                                Kích thước (ĐVT: mm)

01529060100007Giàn lưới bao che nghiêng h.thang (0.5x1.55x3.8x4)m(582+1650)x4000

Sản phẩm cùng loại