I200 đỡ giàn giáo dài 2m (01527210500004)

Sản phẩm mới

Công năng: Đỡ giàn giáo bao che bên ngoài 

Ghi chú: 

- Thông thường khoảng 7 sàn sẽ đi lại một lớp sắt I
- 1 cây I đỡ giàn phải đủ điều kiện bản mã phải có 4 lỗ nguyên vẹn Ø22 và móc neo

Sản phẩm cùng loại