Lồng cẩu gạch Xem lớn hơn

Lồng cẩu gạch

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng trong công tác cẩu gạch chống rơi gạch.

- Ghi chú:  Một cẩu tháp sử dụng 1 lồng cẩu gạch

  Mã ERP                                Tên mặt hàng theo ERP

01526120000002Lồng cẩu gạch

Sản phẩm cùng loại