Móc tròn dài

Sản phẩm mới

- Công năng:

+ Dùng để móc đỡ sắt tuýp 49 làm xương cho Euroform coffa cột vách (lớp ngoài).
+ Phải đi chung với chốt sắt chữ A

Mã ERP                          Tên mặt hàng theo ERP

01527010606018Móc tròn dài

Sản phẩm cùng loại