V góc 65 x 65 x 1.2m (01527010605006)

Sản phẩm mới

Công dụng: Dùng liên kết các tấm Euroform mặt ngoài kết cấu như: Cột vách góc thang máy  

Sản phẩm cùng loại