Mâm giàn giáo (Mâm lưới)

Sản phẩm mới

- Công năng: Lắp giàn giáo bao che bên ngoài theo hệ giàn giáo tiêu chuẩn.

- Có các loại:

Mã ERP:                    Tên mặt hàng theo ERP                Kích thước

01527211001001 Mâm SCW-2406 EXHRA Rộng 240mm dài 600mm
01527211001002 Mâm SCW-2412 EXHRA Rộng 240mm dài 1200mm
01527211001003 Mâm SCW-2418 EXHRA Rộng 240mm dài 1800mm
01527211001004 Mâm SCW-4006 EXHRA Rộng 400mm dài 600mm
01527211001005 Mâm SCW-4012 EXHRA Rộng 400mm dài 1200mm
01527211001006 Mâm SCW-4018 EXHRA Rộng 400mm dài 1800mm

                         

Sản phẩm cùng loại