Đầu nối Giàn giáo

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng để lắp 2 khung giàn giáo với nhau 

 Mã ERP:                      Tên mặt hàng theo ERP

01527210500001Đầu nối Giàn giáo

Sản phẩm cùng loại